Forside


 Nyttig informasjon


Spar tusenvis på dine forsikringer
Det er kjapt og enkelt.
Visste du at den raskeste måten du kan spare penger på forsikringer på, er å samle dem i ett selskap? Så raskt og enkelt kan du spare tusenvis av kroner i året.

Totalkunder som har samlet sine forsikringer i et selskap, er verdifulle kunder som ofte belønnes med gode rabatter.
Les mer »


Boligforsikring

Boligforsikring er et annet ord for husforsikring eller villaforsikring. Boliforsikring er en bygningsforsikring for enebolig, rekkehus, hel tomannsbolig eller halvpart av vertikaldelt tomannsbolig. En boligforsikring dekker normalt skader som oppstår i boligen samt innbrudd.

Les mer »


Livsforsikring

Livsforsikring er en forsikring som skal dekke utgifter knyttet til død eller uførhet. Det er som regel bedre å starte med en livsforsikring tidligst mulig i livet, jo bedre er det. Forsikringsselskapene beregner nemlig forsikringspremier (prisen på din livsforsikring) på hvor gammel du er og statistikk på hvor gamle vi mennesker blir.

Les mer »


Båtforsikring

Bør du ha båtforsikring? Mange dropper forsikring av båten sin, men det kan medføre økonomisk ruin. Det finnes flere hundre tusen fritidsbåter i Norge, de fleste av en slik størrelse og standard at båtene, sjarkene og seilbåtene  representerer store verdier for eieren.

Les mer »


Bilforsikring

I denne artikkelen finner du nyttig informasjon om bilforsikring, typer bilforsikringer, hvilke krav en bilforsikring bør ha, sjekkliste for bilforsikringer og tips for valg av bilforsikring.
Les mer »


Forsikringsselskap - Få tilbud på forsikring fra forsikringsselskaper


Fyll ut skjema under - Sammenlign tilbud fra flere før du bestemmer deg. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

Bilforsikring

En bilforsikring (eller motorvognforsikring som det heter i lover og forskrifter) kan være satt sammen av flere bilforsikringer (enkeltforsikringer for bil). En bilforsikring kan faktisk bestå av ansvarsforsikring, delkasko, kasko, redningsforsikring, rettshjelpsforsikring, bilfører- og bilpassasjerulykkesforsikring samt utvidet kaskoforsikring.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring av bil er en lovbestemt forsikring som eier av bil (eller registrert motorvogn) må tegne p.g.a. bilansvarsloven. Ansvarsforikring for biler denne bilfosikringen kalles tvungen ansvarsforsikring og skal erstatte skader bilen kan påføre både personer og gjenstander. For å få dekket skader på egen bil av et forsikringsselskap, må det tegnes en såkalt bilskadeforsikring eller vognskadeforsikring. Bilskadeforsikringen er frivillig og du kan velge mellom kasko eller delkasko.

Delkasko
Delkasko for biler er en bilforsikring som dekker biltyveri, bilbrann og hærverk av bilen, f.eks. bruddskade av bilglass, bulker eller riper i lakken. Dette er en vanlig bilforsikring i tillegg til ansvarsforsikring.

Kasko
Kasko er en bilforsikring som i tillegg til tyveri, brann og hærverk også dekker skade på egen bil ved bilkollisjon, utforkjøring, bilvelting og lignende. Husk at det kan gjelde begrensninger på kaskoforsikringer på tilleggsutstyr som stereoanlegg, skiboks og tilhengere.

Redningsforsikring
Redningsforsikring for biler gir deg rett til veihjelp som kranbil og transport fra ulykker. Redningsforsikring er inkludert i både kasko og delkaskoforsikringer.

Rettshjelpsforsikring
Rettshjelpforsikring er inkludert i alle bilforsikringer. Er du part i en rettstvist der du enten er bileier, rettmessig bilbruker eller bilfører vil forsikringsselskapet dekke utgifter til advokat, rettsgebyr, vitner og sakkyndige. Vær oppmerksom på at slike forsikringer som regel har en øvre beløpsgrense.

Fører- og passasjerforsikring
Fører- og passasjerulykkesforsikring er en bilforsikring som kan tegnes i tillegg til den vanlige ansvarsforsikringen som dekker fysiske skader på fører og passasjerer i bilen. En egen forsikring for bilfører og passasjerer gir deg en bedre forsikringsdekning ved personskader.

Utvidet kasko og tilleggsforsikring
Utvidet kaskoforsikring og tilleggsforsikringer er ekstra bilforsikringer, slike utvidede bilforsikringer gjelder vanligvis for tap av eiendeler i bilen, utgifter til leiebil, brudd på bilmotor, dyr billakk og bilstereo.

Plikter som forsikringstaker 
Det er flere sikkerhetsforskrifter som må overholdes for at bilforsikring skal være fullt gyldig. Dette er plikter du som forsikringstaker av en bilforsikring fort kan glemme. Vi minner derfor om disse punktene:

- grov uaktsomhet
- kjøring i påvirket tilstand
- krav til vedlikehold av bilen
- teknisk stand
- låsing av bilen
- oppbevaring av bilnøkler
- overbelastning av bilen
- gyldig førerkort
- øvelseskjøring
- overskridelse av avtalt kjørelengde
- demontering av sikkerhetsutstyr og tyverialarm

Om du ikke overholder dine plikter på bilforsikringen kan erstatningen bli mindre (avkortes) eller helt bortfalle. Egen forsømmelse kan også påvirke egenandeler på bilforsikringen.

Bilforsikring og egenandeler
Enkelte bilforsikringer har ikke egenandeler ved visse typer bilskader og uhell. Egenandelene varierer med ulike typer skader, og fra selskap til selskap. Vær oppmerksom på at ved å velge en høyere egenandel ved skade enn den vanlige, kan du få en betydelig lavere premie.

Hvor gjelder bilforsikringen?
Husk at bilforsikringen ikke gjelder i alle land. Ved bilkjøring utenfor de landene som er nevnt i vilkårene på din bilforsikring må du ordne bilforsikringer før du passerer grensen ti landet du skal kjøre bilen i. Redningsforsikringen gjelder bare innen Norden. Ansvars- og kaskoforsikringer gjelder som regel innen land i Vest-Europa, i enkelte land i Nord-Afrika og i Midt-Østen. Ansvars- og kaskoforsikringer har også vanligvis begrensninger hvis oppholdet varer lenger enn tre måneder.

ANNONSER:

Bedrifts-forsikring klikk her

bedriftsforsikring.org/


Om oss
© 2010-2018 Leads AS - epost: post@leads.as
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.